Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów
v 3.25
GMINA ŁONIÓW
URZĄD GMINY 
WÓJT GMINY 
RADA GMINY 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA 
WIADOMOŚCI/OGŁOSZENIA 
PRAWO LOKALNE 
POSTANOWIENIA 
OPINIE RIO 
Sprawozdania Budżetowe 
Konkursy i Programy 
Jednostki organizacyjne 
Jednostki pomocnicze 
Oświadczenia majątkowe 2010 - 2014 
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010 
Oświadczenia majątkowe 2002 - 2006 
Majątek publiczny 
Sprawy 
Ochrona Środowiska 
Akty prawa miejscowego 
Serwis Wyborczy 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
Infomracje nie udostępnione na BIP 
Numery rachunków bankowych 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
opinie rio: 2835
strona główna: 74367
    strona główna / opinie rio 
   OPINIE RIO
 
  
1 Uchwała nr 35/2013 Czwartek , 09/05/2013
  Opis: Uchwała nr 35/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  Autor:
  Typ: application/download
  Rozmiar: 353157 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

2 Uchwała nr 6/2013 Wtorek , 29/01/2013
  Opis: Uchwała nr 6/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 167119 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

3 Uchwała nr 5/2013 Wtorek , 29/01/2013
  Opis: Uchwała nr 5/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178029 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

4 Uchwała nr 108/2012 Poniedziałek, 31/12/2012
  Opis: Uchwała nr 106/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2013 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178686 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

5 Uchwała nr 107/2012 Poniedziałek, 31/12/2012
  Opis: Uchwała nr 107/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2028 Gminy Łoniów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 215605 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

6 Uchwała nr 106/2012 Poniedziałek, 31/12/2012
  Opis: Uchwała nr 106/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2013 rok.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 256891 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

7 Uchwała nr 174/2012 Piątek , 21/09/2012
  Opis: Uchwała nr 174/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 246331 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

8 Uchwała nr 119/2012 Piątek , 06/07/2012
  Opis: Uchwała nr 119/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 187730 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

9 Uchwała nr 118/2012 Piątek , 06/07/2012
  Opis: Uchwała nr 118/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2012 rok.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 154988 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

10 Uchwała nr 155/2012 Piątek , 06/07/2012
  Opis: Uchwała nr 155/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 340182 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

11 Uchwała Nr 142/2012 Środa , 09/05/2012
  Opis: Uchwała nr 142/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2011 rok.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 272846 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

12 Uchwała Nr 95/2011 Czwartek , 05/01/2012
  Opis: Uchwała Nr 95/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łoniów w sprawie wieloletniej prognozy na lata 2012 - 2027.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 297589 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

13 Uchwała Nr 84/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała nr 84/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2012 rok.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373895 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

14 Uchwała Nr 83/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała nr 83/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2012 rok.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 179081 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

15 Uchwała Nr 76/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała nr 76/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów


  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 358402 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

16 Uchwała Nr 66/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała Nr 66/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2011 roku.  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 324258 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

17 Uchwała nr 30/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała nr 30/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 314162 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

18 Uchwała nr 3/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łoniów na 2011 rok

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 213221 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

19 Uchwała nr 2/2011 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała nr 2/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235828 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

20 Uchwała Nr 52/2010 Wtorek , 13/12/2011
  Opis: Uchwała nr 52/2010 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łoniów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2011 - 2023
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 224130 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

21 Uchwała nr 51/2010 Środa , 16/11/2011
  Opis: Uchwała nr 51/2010 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2011 rok
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 292199 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

22 Uchwała nr 41/2010 Czwartek , 03/11/2011
  Opis: Uchwała nr 41/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2009 rok.
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 307152 bytes
 

Redaktor: Marcin Maj

  ostatnia modyfikacja: 19 Sierpień 2013 - 12:10
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna